Thang Nhôm Rút Đơn Nikata 6m2

2.990.000

  • Phân loại: Thang rút gọn đơn
  • Công nghệ: Nhật Bản
  • Thương hiệu: Nikata
  • Kích thước xếp gọn: 1.1 m
  • Kích thước sử dụng: 6.2 m
  • Trọng lượng: 15.8 Kg
  • Tải trọng: 150 Kg